Käyttöehdot

 

Turun Osuuskaupan ylläpitämä TOK Seurabonus –verkkopalvelun (verkkosivusto, sähköinen hakemuslomake) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä TOK Seurabonus -verkkopalvelun käyttöehtoja.

TOK Seurabonus –verkkopalvelulla tarkoitetaan Turun Osuuskaupan (jatkossa TOK) TOK Seurabonus verkkosivustoa ja sen sähköistä hakemuslomaketta.

Tekijänoikeudet

TOK Seurabonus –verkkopalvelun sisältö (tekstit), mukaan lukien kuvat, liiketunnukset jne., ovat TOK:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. TOK pidättää kaikki oikeudet TOK Seurabonus –verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Verkkopalvelun vastuu ja oikeudet

Verkkopalvelu on auki 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Verkkopalvelu pidättää oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Verkkopalvelulla on oikeus hylätä ja poistaa käyttäjän tekemä hakemus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai toimii lain vastaisesti. Verkkopalvelu vastaa kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä

Verkkopalvelu ei vastaa lomakkeen täytössä esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista ongelmista. Verkkopalvelu ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa verkkopalvelun keskeyttämään hakemusten jättämisen verkkopalvelun kautta.

Verkkopalvelu varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta palvelun käytöstä. Palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä ja yhteyttä hyödyntävää päätelaitetta. Käyttäjä vastaa itse vaaditusta laitteistosta ja ohjelmistosta ja muista palvelun käytön vaatimista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti lain tai käyttöehtojen vastaisesta palvelun käytöstä aiheutuvasta vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäessään palvelua tai sen osia käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kaikki voimassa olevat ehdot.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

TOK ei takaa TOK Seurabonus –verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. TOK ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

TOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa TOK Seurabonus –verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

TOK ei takaa TOK Seurabonus –verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, TOK ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

TOK Seurabonus –verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. TOK:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin TOK, eikä TOK vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Tokseurabonus.fi -verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. TOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden (cookies) käyttö

TOK Seurabonbus –verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

TOK Seurabonus –verkkopalvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja TOK:n puolesta. TOK hyödyntää tilastotietoja oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä TOK Seurabonus –verkkopalvelu käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

 

Päivitetty 6/2018

Turun Osuuskauppa
Osoite:  PL 1240, 00088 S-ryhmä
Y-tunnus:  0142122-9
Palaute: turun.osuuskauppa@sok.fi